درباره ما

نام روبریک در کلمه به معنای مجموعه ای از مولفه‌ها می‌باشد که دربر گیرنده ویژگیهای یک برآمد و میزان پیشرفت در آن ویژگی است.


روبریک یا روبریک‌ها به عنوان مثال در آزمون نوشتار آیلتس به مصحح نشان می‌دهند که اگر متن موجود از نظر گرامر دسته ای مشخص از ویژگی‌ها را داشت نمره مشخص ماکسیمم یا مینیموم را در یک پیوستار کسب می‌کند.

گروه آموزشی روبریک یک وب سایت تحلیلی با ماهیت آموزش، تولید محتوا، ترجمه، ویرایش و تصحیح فایل‌های متنی و صوتی مخاطبان آزمون‌های بین المللی زبان انگلیسی نظیر آیلتس و تافل می‌باشد.


سامانه تصحیح، ویرایش، و نمره دهی به متون آیلتس و تافل یک سامانه دینامیک است که هم به صورت نرم افزاری و هم مصحح محور عمل می‌کند و فایل نهایی را با کیفیتی در حوزه نیاز داوطلبان ایرانی عرضه می‌کند.

در نمونه‌های موجود از روش‌های مختلف Written Corrective Feedback استفاده می‌شود و از تلفیق آن با روش‌های ویرایش و تصحیح نوین روز به مشتری بازخورد کاربردی ارایه می‌کند. صرفا فایل شما از نظر گرامر بررسی نمیشود، فایل شما از نظر ساختار، گرامر، تن، پیام، جملات کاربردی و روندی که توسعه و بهبودی فعالیت شما منجر می‌شود ارزیابی می‌کند و گزارشی تحلیلی همانند نمونه‌های موجود ارایه می‌کند.

 

#rubric #writting #ielts # toefl