کارت های آموزشی روبریک

مجموعه اول- شماره 1 تا 41

قبل از خرید لطفا توضیحات را مطالعه کنید. این فایل شامل 41 کارت است که بیش از 900 کلمه را آموزش میدهد.

15,000 تومان 8,000 تومان