IELTS Speaking Canvas Audio Files

تصویر جلد کتاب بوم مصاحبه آیلتس ورژن 3

تصویر جلد کتاب بوم مصاحبه آیلتس ورژن 3

در این نسخه روی جلد قسمت بالا دو عبارت activity book  و  training  به رنگ قرمز هستند

فایل های موجود برای ورژن های 1 و 2 هم قابل استفاده هستند ولی اندکی تفاوت های جزئی وجود دارد. در ضمن به دلیل اینکه مکالمات اصطلاح محور این کتاب در نسخه بعدی حذف خواهند شد در این نسخه هم فایل صوتی نخواهند داشت.

توضیحات:

هر درس در یک پوشه مجزا قرار دارد و شامل سه بخش اصلی هست.

یک فایل = Idea Generation

 یک فایل= Lecture 

= IELTS Style Questions

تمام سوالات و جوابها موضوعی در آزمون اسپیکینگ در یک فایل به ترتیب متن کتاب

ضمن اینکه بخش هایی تحت عنوان Nugget  که جنبه اطلاعات کاربردی هستند و بنا بر نظر نویسنده کتاب تعدادی از آنها دارای فایل صوتی هستند. 

Password: www.rubric.ir

 

Units (1-5) Download

Units (6-10) Download

Units (11-15) Download

Units (16-20) Download

Units (21-25) Download

Units (26-30) Download