CIP and VIP

🔴 تفاوت سرویس CIP و VIP چیست؟
🔹 سرویس CIP مخفف “Commercially Important Person" است که میتواند مدیر کل یک شرکت یا یک شخص مهم تجاری باشد.
🔹 در سرویس VIP که‌ مخفف عبارت "Very Important Person" است، شخص مورد نظر توسط یک بادیگارد و دوربین های امنیتی تحت نظر قرار می گیرد! 
دو حرف IP که جز حروف مشترک در این نوع سرویسها می باشد مخفف Important Person به معنی شخص مهم می باشد.