معرفی تهران

تهران پایتخت ایران است ، که در شمال این کشور واقع شده است. مجتمع مرکزی کاخ گلستان ، با اتاقهای تزیین شده و تخت مرمر ، اریکه قدرت سلسله قاجار محسوب می شد. موزه جواهرات ملی بسیاری از جواهرات پادشاهان قاجار را در خود جای داده است ، در حالی که موزه ملی ایران آثار باستانی از دوران پارینه سنگی رامیزبانی میکند. برج میلاد منظره ای چند وجهی از شهر ارائه می دهد.

 

Tehran is the capital of Iran, in the north of the country. Its central Golestan Palace complex, with its ornate rooms and marble throne, was the seat of power of the Qajar dynasty. The National Jewelry Museum holds many of the Qajar monarchs’ jewels, while the National Museum of Iran has artifacts dating back to Paleolithic times. The Milad Tower offers panoramic views over the city.